Deutsch Seite
English site
 
 
IBMB
projekt-knap
 

PÆLEPROJEKT Nassenheide

 

I Tyskland har Deutsche Bahn fornyet en tosporet jernbanestrækning imellem Rostock og Berlin. Imellem Nassenheide og Löwenberg var der en strækning på ca. 10 km med hele 4 moseområder med blød undergrund ned i 10 meters dybde. Området blev rent geoteknisk betegnet som det vanskeligste stykke på hele strækningen og krævede en pælefundering. Til dette skulle der bruges 75.000 løbende meter pæle, som blev leveret af Centrum Pæle i tidsrummet oktober 2012 til april 2013.

For at sikre den dynamiske stabilitet og opnå en stabilisering af skrænterne på banedæmningen benyttede man i 3 moseom-råder den såkaldte geotekstile opbygning. Dette i kombination med ramningen af færdigarmerede jernbetonpæle var for Deutsche Bahn en helt ny og forbedret måde at udføre jernbanelegemer på.

Den højst tilladte kørehastighed på jernbanestrækningen har hidtil ligget på 120 km/t. Når strækningen er færdig og genåbner den 15. december 2013, vil togene kunne køre med en hastighed på 160 km/t, og køretiden med ICE-tog imellem de to byer vil blive forkortet med en halv time.

 

                    

 

 

Senest opdateret den : 26-02-2018

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England