Deutsch Seite
English site
 
 
IBMB
projekt-knap
 

Miljø

Centrum Pæle arbejder målrettet med at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger. Vi har især fokus på miljøbevidsthed omkring arbejdsmiljø samt forholdende omkring affaldsbehandling, materialevalg og energiforbrug.

 

Miljøbevidsthed anses for en naturlig del af virksomhedens rationelle og fornuftige optræden. For at gøre dette synligt for kunder, medarbejdere og alle virksomhedens øvrige interessenter, er vi medlem af Green Network. Green Network er et forum, hvor virksomheder arbejder sammen og udveksler erfaringer om arbejdet med miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed.

 

Centrum Pæle udarbejder hvert tredje år en komplet miljøredegørelse til Green Network, der stiller krav til redegørelsen og efterfølgende gør status over opnåede resultater.

 

Ved klik på linket til Green Network på denne side, kan den seneste miljøredegørelse for Centrum Pæle ses.

 

Se også artikel om Centrum Pæle fra Erhvervsmagasinet CSR her.

    

 

Senest opdateret den : 26-02-2018

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England