Deutsch Seite
English site
 
 
IBMB
projekt-knap
 

Kvalitetskontrol


Kvalitetskontrollen på Centrum Pæles fabrik omfatter inspektion og prøvning af både indkøbte materialer og færdige produkter.

I vores 2 støbehaller inspiceres der før støbningen for armeringens type og placering, og eventuelle indstøbningsdele efterses. De færdige pæle inspiceres ved afformningen af pælene for huller og revner i betonen, og indstøbte dele bliver atter set efter for brugbarheden.

Alle inspektioner og prøvninger i produktionen foretages i henhold til en fastlagt kontrolplan, der beskriver, hvor ofte en inspektion og prøvning skal foregå, samt hvad der skal inspiceres og prøves for.

Betonstyrkerne overvåges nøje i vores laboratorium, og resultaterne danner baggrund for en ugentlig opfølgning på betonen.

For at sikre, at de mekaniske data overholdes, testes armeringsstålet i de svejste net dagligt.


 

Kvalitetskontrol af beton Kvalitetskontrol af stål
Senest opdateret den : 26-02-2018

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England