Deutsch Seite
English site
 
 
IBMB
projekt-knap
 

Energipæle

 

Centrum Pæle har udviklet en energipæl, der ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde. Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt i nogle tilfælde til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri.

 

En energipæl vil typisk bidrage med ca. 60-80 meter jordvarmeslanger, men i modsætning til den traditionelle horisontale løsning, hvor jordvarmeslangerne ligger ca. 1,5. meter under jordoverfladen, bliver jordvarmen fra energipælene hentet vertikalt gennem jordlagene mellem 1 meters dybde og ned til 18 meters dybde.

 

Centrum Pæles energipæl har været på markedet i en del år efterhånden og er anvendt i bl.a. nedenstående byggerier. Klik på projekterne med grønt for yderligere informationer.                   

 

Rensningsanlæg, Horsens Vand (2012)                       

Kontorhus, Lohr am Main (2012)                                   

Rosborg Gymnasium, Vejle (2011)                                 

Horsens Fjernvarme (2009-2010)

Havneboliger - Kiel, Holtenau (2007-2008)

Frugtcentral, Konstanz (2006)                                        

Emil-Nolde-Museum, Seebüll (2005)

Omnibus Driftsdepot, Ludwigsburg (2003)

Kontorhus - Centrum, Rostock (2003)

Kontorhus - Stadthafen Rostock (2002)                           

Frugtcentral, Landau (2002)       

                                                 

For energipæletestforløb i Horsens klik her.                                     

Senest opdateret den : 26-02-2018

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England