Deutsch Seite
English site
Green Network
Dancert
IBMB
projekt-knap
 

Beton & Betonpæle

 

Beton
Betonfremstillingen hos Centrum Pæle foregår på 2 identiske blandere fra SKAKO. Blanderne er udstyret med viskositetsmålere og fugtfølere, der tilsammen gør produktionen af beton meget ensartet. Ensartethed er vigtig i vores produktion, der udelukkende er basereret på selvkompakterende beton, og hvor støbningen er automatiseret. For at sikre sporbarhed logges og sikkerhedsgemmes alle data jævnligt, således at det altid er muligt at finde tilbage til de enkelte produktioner.


Betonen, vi producerer, er certificeret efter DS/EN 206 og DS 2426. Som standard er betonen og pælene produceret i miljøklasse A. På forespørgsel producerer vi dog også beton i miljøklasse E med granit.

Der anvendes kun førsteklasses materialer til vores betonfremstilling. Det drejer sig om følgende materialer:


Tilslag

De sten, der anvendes som tilslag i standardproduktionen, er sømaterialer. Materialerne graves op i Nordsøen og bliver efterfølgende vasket og fraktioneret. Stenene leveres som certificerede materialer i den danske miljøklasse A. Som alternativ har vi mulighed for at benytte granit til opnåelse af Miljøklasse E.


Sand

Sandet graves op i en lokal grusgrav for efterfølgende at blive vasket og fraktioneret. Sandet leveres ligeledes som et certificeret materiale, dog i den danske miljøklasse E.


Cement

Det anvendte cement er deklareret og certificeret i henhold til DS EN 197-1 og DS INF 135:2005. Det er en cement med et moderat alkaliindhold, hvilket betyder, at den er med til at forhindre en initiering af alkalikiselreaktioner.


Flyveaske

Flyveasken er certificeret i henhold til DS EN 450. Den leveres fra danske kraftværker.


Tilsætningsstoffer

Både luftindblandingsmidlet og plastificeringsmidlet er certificeret i henhold til EN 934-2 og er til dels udviklet specielt til Centrum Pæle.


Vand

Vandet er vandværksvand fra egen boring. En mindre del af vaskevandet fra rengøringen af produktionsudstyret genanvendes i produktionen. Vandet er under løbende kontrol.


Miljø- og eksponeringsklasser

Betonen i Centrum Pæles standardpæle er miljøklasse A. Dette betyder, at pælen kan benyttes de fleste steder. Dansk Geoteknisk Forening har udarbejdet en vejledning i valg af eksponerings­klasser og sammenholdelse af danske, svenske og tyske nationale normative tillægskrav til betonstandarden EN 206-1.


Vejledningen indgår som appendix i en bulletin – Præfabrikerede funderingspæle af beton. Denne kan downloades som PDF-fil ved klik her eller fremsendes i en trykt udgave. Den kan rekvireres ved at sende en forespørgsel til info@centrumpaele.dk

 

Senest opdateret den : 15-09-2017

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England