Nassenheide​

​Fornyelse af tosporet jernbanestrækning imellem Rostock og Berlin. Imellem Nassenheide og Löwenberg var der en strækning på ca. 10 km med hele 4 moseområder med blød undergrund ned i 10 meters dybde.

Området blev rent geoteknisk betegnet som det vanskeligste stykke på hele strækningen og krævede en pælefundering. Til dette leverede Centrum Pæle 75.700 lbm pæle i dimensionerne 25 x 25 og i længderne 4-15 meter.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige