Energipæle​

Centrum Pæle har udviklet en energipæl, der ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde.

​Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt i nogle tilfælde til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri.

En energipæl vil typisk bidrage med ca. 60-80 meter jordvarmeslanger, men i modsætning til den traditionelle horisontale løsning, hvor jordvarmeslangerne ligger ca. 1,5. meter under jordoverfladen, bliver jordvarmen fra energipælene hentet vertikalt gennem jordlagene mellem 1 meters dybde og ned til 18 meters dybde. Centrum Pæles energipæl har været på markedet i en del år efterhånden.

Yderligere information om PH.D. Projekt

For yderligere informationer se også siden Ph.d., hvor der løbende kommer nyt fra Maria, der har skrevet en ph.d-afhandling om vores energipæle​:​

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige