Miljø

Centrum Pæle arbejder målrettet med at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger.

Vi har især fokus på miljøbevidsthed omkring arbejdsmiljø samt forholdene omkring affaldsbehandling, materialevalg og energiforbrug. Derfor arbejder vi også aktivt med UN's 17 Sustainable Goals - og vores konkrete mål og indsatser kan ses ved at klikke på vores brochure i højre side.

Miljøbevidsthed anses for en naturlig del af virksomhedens rationelle og fornuftige optræden. For at gøre dette synligt for kunder, medarbejdere og alle virksomhedens øvrige interessenter, er vi medlem af Green Network. Green Network er et forum, hvor virksomheder arbejder sammen og udveksler erfaringer om arbejdet med miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed.

​Centrum Pæle udarbejder hvert tredje år en komplet miljøredegørelse til Green Network, der stiller krav til redegørelsen og efterfølgende gør status over opnåede resultater. Ved at klikke på miljøredegørelse vises den seneste miljøredegørelse for Centrum Pæle.

Se også artikel om Centrum Pæle fra Erhvervsmagasinet CSR her.

Klik på billedet og læs brochuren​

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige