Centrum Pæle A/S – Grønlandsvej 96 – DK-7100 Vejle

Direkte e-mail-adresser og telefonnumre til medarbejdere ved Centrum Pæle A/S.
Alle henvendelser besvares individuelt.

Tlf. 75 83 01 11 – www.centrumpaele.dk – info@centrumpaele.dk

Direktør

Lars G. Christensen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 35

20 10 09 94

larsc@centrumpaele.dk

Salgschef

Jacob Thorhauge

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 34

22 85 77 11

jacobt@centrumpaele.dk

Økonomichef

Carsten B. Nielsen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 25

20 74 21 11

carsten@centrumpaele.dk

Bogholder

Tine Brøndum

Telefon direkte

Mail

+45 76 42 09 26

tine@centrumpaele.dk

Lønbehandler

Gitta Brøner

Telefon direkte

Mail

+45 76 42 09 39

gitta@centrumpaele.dk

Projektleder

Søren D. Otte

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 28

22 12 63 99

soren@centrumpaele.dk

Projektleder

David B. Pedersen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 38

40 47 91 11

david@centrumpaele.dk

Produktionsleder

Lisbeth Dons

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 19

51 22 14 11

lisbeth@centrumpaele.dk

Produktionsleder

Carsten Frisesdahl

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 63

20 30 71 11

cfh@centrumpaele.dk

Teknisk chef

Henrik Olsen

Telefon direkte

 

Mail

+45 76 42 09 51

 

henriko@centrumpaele.dk

Teknisk leder

Brian Jespersen

Telefon direkte

 

Mail

+45 76 42 09 29

 

brianj@centrumpaele.dk

CPG drift

René Larsen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 55

20 23 90 11

rene@centrumpaele.dk

Kvalitetschef

Bo Steendahl

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 41

22 42 84 11

bo@centrumpaele.dk

Kvalitetstekniker

Gorm G. Knudsen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 73

30 31 51 11

gorm@centrumpaele.dk

IT-Koordinator

Gert V. Kjeldgaard

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 31

22 26 21 11

gert@centrumpaele.dk

Teamleder spedition/ salgsassistent

Ulla Sørensen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 21

20 67 51 11

ulla@centrumpaele.dk

Logistikkoordinator

Birgitte Jensen

 

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 20

21 34 91 11

birgitte@centrumpaele.dk

Logistikkoordinator

Vicki Cordsen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 24

22 77 50 54

vicki@centrumpaele.dk

HR/Marketing/KMA

Charlotte Bunke

Telefon direkte

Mail

+45 76 42 09 27

charlotte@centrumpaele.dk

Produktionsplanlægger

Per F. Rasmussen

Telefon direkte

Mobil

Mail

+45 76 42 09 23

41 13 46 60

perras@centrumpaele.dk

 

Lars G. Christensen - Direktør
Telefon direkte    +45 76 42 09 35

Mobil                     20 10 09 94

Mail                larsc@centrumpaele.dk

Jacob Thorhauge - Salgschef
Telefon direkte    +45 76 42 09 34

Mobil                     22 85 77 11

Mail                jacobt@centrumpaele.dk

Carsten B. Nielsen - Økonomichef
Telefon direkte    +45 76 42 09 25

Mobil                     20 74 21 11

Mail                carsten@centrumpaele.dk

Tine Brøndum - Bogholder
Telefon direkte    +45 76 42 09 26

Mail                tine@centrumpaele.dk

Gitta Brøner - Lønbehandler
Telefon direkte    +45 76 42 09 39

Mail                gitta@centrumpaele.dk

Søren D. Otte - Projektleder
Telefon direkte    +45 76 42 09 28

Mobil                     22 12 63 99

Mail                soren@centrumpaele.dk

David B. Pedersen - Projektleder
Telefon direkte    +45 76 42 09 38

Mobil                     40 47 91 11

Mail                david@centrumpaele.dk

Preben A. Walde - Fabrikschef
Telefon direkte    +45 76 42 09 11

Mobil                      30 36 95 75

Mail                  paw@centrumpaele.dk

Lisbeth Dons - Produktionsleder
Telefon direkte    +45 76 42 09 19

Mobil                     51 22 14 11

Mail                lisbeth@centrumpaele.dk

Carsten Frisesdahl - Produktionsleder
Telefon direkte    +45 76 42 09 63

Mobil                     20 30 71 11

Mail                       cfh@centrumpaele.dk

Henrik Olsen - Teknisk chef
Telefon direkte    +45 76 42 09 51

Mail             henriko@centrumpaele.dk

Brian Jespersen - Teknisk leder
Telefon direkte    +45 76 42 09 29

Mail                 brianj@centrumpaele.dk

René Larsen - CPG drift
Telefon direkte    +45 76 42 09 55

Mobil                     20 23 90 11

Mail                 rene@centrumpaele.dk

Bo Steendahl - Kvalitetschef
Telefon direkte    +45 76 42 09 41

Mobil                     22 42 84 11

Mail                       bo@centrumpaele.dk

Gorm G. Knudsen - Kvalitetstekniker
Telefon direkte    +45 76 42 09 73

Mobil                     30 31 51 11

Mail                 gorm@centrumpaele.dk

Gert V. Kjeldgaard - IT-Koordinator
Telefon direkte    +45 76 42 09 31

Mobil                      22 26 21 11

Mail                 gert@centrumpaele.dk

Ulla Sørensen - Teamleder spedition/salgsassistent
Telefon direkte    +45 76 42 09 21

Mobil                     20 67 51 11

Mail                       ulla@centrumpaele.dk

Birgitte Jensen - Logistikkoordinator
Telefon direkte    +45 76 42 09 20

Mobil                      21 34 91 11

Mail             birgitte@centrumpaele.dk

Vicki Cordsen - Logistikkoordinator
Telefon direkte   +45 76 42 09 24

Mobil                     22 77 50 54

Mail                vicki@centrumpaele.dk

Charlotte Bunke - HR/Marketing/KMA
Telefon direkte    +45 76 42 09 27

Mail             charlotte@centrumpaele.dk

Per F. Rasmussen - Produktionsplanlægger
Telefon direkte    +45 76 42 09 23

Mobil                      41 13 46 60

Mail              perras@centrumpaele.dk

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark

TLF: +45 75 83 01 11

E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker

Tyskland      Sverige      England      Polen