Kvalitet

At frembringe den rigtige kvalitet i en sikkerhedsmæssig proces er afgørende for Centrum Pæle og vores kunder. Vi har derfor udviklet et ledelsesstyringssystem iht. ISO9001, ISO14001 samt ISO45001, der sørger for, at alle leverede produkter, overholder de krav, der er specificeret i forbindelse med en forespørgsel.

Ledel​sessystemet beskriver de processer, der har betydning for det færdige produkts kvalitet herunder sikkerhed omkring fremstillingen. Ledelsessystemet bliver løbende revideret og udviklet sammen med vores medarbejderne i takt med Centrum Pæles udvikling. DNV-GL er Centrum Pæles samarbejdspartner der auditerer og har certificeret virksomheden efter gældende regler og krav. I praksis betyder dette, at vores kunder altid er sikre på at få leveret et produkt, der opfylder både deres egne specifikationer såvel som de krav, der er specificeret i forskellige standarder og normer. ​

Ledelsessystemet er udviklet igennem mange år og er blevet en del af vores medarbejderes daglige arbejdsrutiner. Medarbejderne og vores holdning til kvaliteten er væsentlig for, at vi kan frembringe et kvalitetsprodukt. ​ Derfor arbejdes der løbende på at skabe en forståelse for detaljernes betydning for det færdige produkt.

Stålets og betonens egenskaber testes i eget laboratorie hos Centrum Pæle, og disse tests lægges til grund for eventuelle justeringer i produktionen eller hos leverandørerne. Måleværktøjerne som bruges til kontrol før, under og efter produktionen bliver systematisk testet og kontrolleret, så vi altid kan validere målene iht de krav der bliver stillet til os. ​

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige