Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrollen på Centrum Pæles fabrik omfatter inspektion og prøvning af både indkøbte materialer og færdige produkter. I vores 2 støbehaller inspiceres der før støbningen for armeringens type og placering, og eventuelle indstøbningsdele efterses. De færdige pæle inspiceres ved afformningen af pælene for huller og revner i betonen, og indstøbte dele bliver atter set efter for brugbarheden.

Alle inspektioner og prøvninger i produktionen foretages i henhold til en fastlagt kontrolplan, der beskriver, hvor ofte en inspektion og prøvning skal foregå, samt hvad der skal inspiceres og prøves for.

​Betonstyrkerne overvåges nøje i vores laboratorium, og resultaterne danner baggrund for en ugentlig opfølgning på betonen.

For at sikre, at de mekaniske data overholdes, testes armeringsstålet i de svejste net dagligt.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark

TLF: +45 75 83 01 11

E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

​Tyskland   Sverige   England   Polen

Forespørgselsformular​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt