MILJØ

MILJØ

Centrum Pæle arbejder målrettet med at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger. Vi har især fokus på miljøbevidsthed omkring arbejdsmiljø samt forholdene omkring affaldsbehandling, materialevalg og energiforbrug.

Miljøbevidsthed anses for en naturlig del af virksomhedens rationelle og fornuftige optræden. For at gøre dette synligt for kunder, medarbejdere og alle virksomhedens øvrige interessenter, er vi medlem af Green Network. Green Network er et forum, hvor virksomheder arbejder sammen og udveksler erfaringer om arbejdet med miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed.

Centrum Pæle udarbejder hvert tredje år en komplet miljøredegørelse til Green Network, der stiller krav til redegørelsen og efterfølgende gør status over opnåede resultater. Ved at klikke på miljøredegørelse ovenfor eller til højre, kan den seneste miljøredegørelse for Centrum Pæle ses.

Se også artikel om Centrum Pæle fra Erhvervsmagasinet CSR her.

Centrum Pæle A/S
Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark
TLF: +45 75 83 01 11
E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker

Tyskland      Sverige      England      Polen

Forespørgselsformular

14 + 8 =