Miljø

Centrum Pæle arbejder målrettet med at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger.

Vi har især fokus på miljøbevidsthed omkring arbejdsmiljø samt forholdene omkring affaldsbehandling, materialevalg og energiforbrug. Derfor arbejder vi også aktivt med UN's 17 Sustainable Goals - og vores konkrete mål og indsatser kan ses ved at klikke på vores brochure i højre side.

Miljøbevidsthed anses for en naturlig del af virksomhedens rationelle og fornuftige optræden. For at gøre dette synligt for kunder, medarbejdere og alle virksomhedens øvrige interessenter, er vi medlem af Green Network. Green Network er et forum, hvor virksomheder arbejder sammen og udveksler erfaringer om arbejdet med miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed.

Vi ønsker at drage omsorg for miljøet og er bevidste om vores bidrag til de globale miljøpåvirkninger. Vi vil planlægge og udføre alle arbejdsprocesser, så de belaster miljøet mindst muligt.

I vores Miljø- og Klimarapport for 2019-2020 redegør vi derfor for vores miljøpåvirkning og opstiller handlingsplaner for hvordan vi kan forbedre vores miljø- og klimapåvirkning. 


Nedenfor findes direkte links til Centrum Pæles EPD'er på vores produktsortiment.

Alle EPD'er er tilgængelige i EPD Danmarks database.

Klik på billedet og læs brochuren​

Klik på billedet for at se hele diplomet

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige