Nassenheide

Fornyelse af tosporet jernbanestrækning imellem Rostock og Berlin. Imellem Nassenheide og Löwenberg var der en strækning på ca. 10 km med hele 4 moseområder med blød undergrund ned i 10 meters dybde. Området blev rent geoteknisk betegnet som det vanskeligste stykke på hele strækningen og krævede en pælefundering. Til dette leverede Centrum Pæle 75.700 lbm pæle i dimensionerne 25 x 25 og i længderne 4-15 meter.

Centrum Pæle A/S
Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark
TLF: +45 75 83 01 11
E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker

Tyskland      Sverige      England      Polen

Forespørgselsformular

6 + 3 =