Centrum Pæle A/S støtter op om Den Glade Håndboldskole

​I forbindelse med dette sponsorat fik i denne søde besked:


"𝘒æ𝘳𝘦 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶𝘮 𝘗æ𝘭𝘦 𝘛𝘶𝘴𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘢𝘬 𝘧𝘰𝘳 𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘣𝘪𝘥𝘳𝘢𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘋𝘦𝘯 𝘎𝘭𝘢𝘥𝘦 𝘏å𝘯𝘥𝘣𝘰𝘭𝘥𝘴𝘬𝘰𝘭𝘦 2022. 𝘌𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘧𝘪𝘬 𝘷𝘪 𝘭𝘰𝘷 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘵 𝘢𝘧𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘩å𝘯𝘥𝘣𝘰𝘭𝘥𝘴𝘬𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘯 9-10 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭 2022 𝘦𝘧𝘵𝘦𝘳 2 å𝘳𝘴 𝘤𝘰𝘷𝘪𝘥 19.

𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘴𝘬 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘦𝘯𝘥 𝘧𝘺𝘭𝘥𝘵 𝘮𝘦𝘥 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘢𝘧 𝘩å𝘯𝘥𝘣𝘰𝘭𝘥, 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘧𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘰𝘨 𝘯𝘺𝘦 𝘷𝘦𝘯𝘴𝘬𝘢𝘣𝘦𝘳. 𝘝𝘪 𝘨𝘭æ𝘥𝘦𝘳 𝘰𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘳𝘦𝘥𝘦 𝘵𝘪𝘭 𝘯æ𝘴𝘵𝘦 å𝘳, 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘷𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘦𝘯. 𝘝𝘪 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘨𝘫𝘰𝘳𝘵 𝘥𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘶𝘥𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦𝘳𝘴 𝘣𝘪𝘥𝘳𝘢𝘨 – 𝘴å 𝘢𝘧 𝘩𝘫𝘦𝘳𝘵𝘦𝘵 𝘛𝘈𝘒."

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige