Specialpæle

​Udover energipælene produceres også pæle med ekstra armering, bjergsko, inspektionsrør, spulerør, injektionsrør samt kundespecificerede pæle.

Ved klik på overskrifterne “Pæle med inspektionsrør, spulerør og injektionsrør” vises en tegning af specialpælene, der kan downloades.

Pæle med bjergsko

Til opgaver, hvor pælen skal forankres i meget hård undergrund, f.eks. fjeld og kalklag, kan der indstøbes en bjergsko, der sikrer den fornødne forankring i undergrunden. Endvidere hindrer bjergskoen pælespidsen i at blive knust under pæleramningen.

Pæle med inspektionsrør

Der indsættes et plastrør i pælen, der gør det muligt at kontrollere, hvorvidt pælen er intakt efter endt ramning.

Pæle med spulerør

Pæle med spulerør anvendes ved ramning i indpumpet sand. Spulerøret gør det muligt ved hjælp af injektion fra højtryksvand at trykke pælen ned i sandet.​

Pæle med injektionsrør

I forbindelse med opgaver, hvor der skal funderes i forurenet jord, har Centrum Pæle A/S fremstillet en injektionspæl, der bl.a. gør det muligt at fundere uden risiko for spredning af forureningen.​

Princippet i injektionspælene er, at man under ramningen pumper en betonit-cementopløsning ned igennem pælen, der igen presses ud igennem en fordelerboks indstøbt i pælen. Betonit-cementopløsningen lægger sig som en kappe omkring pælen og forhindrer, at forurenet vand siver ned igennem jordlagene.

Kundespecificerede pæle

Pæle med ekstra armeringstværsnit ud over standard- armeringen fremstilles efter kundespecifikationer. Pælene anvendes, hvor der er ekstraordinært stort behov for at optage trækstyrker.​

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige