Produktion​

​Centrum Pæle A/S har siden starten af 1980’erne fokuseret på et komplet pælesystem fra planlægning af leverance, produktion, levering og sikker installation til slutdokumen-tation med sporbarhed og kvalitetsdata.

Produkterne, som indgår i pælesystemet, er præfabrikerede standardpæle, specialpæle, energipæle, elektrificeringspæle og pælekoblinger samt dertilhørende produktionsanlæg.​

​Produktionssystemet består af følgende arbejdsgange:

  1. Svejsning af slapt armeringsnet
  2. Produktion og udstøbning af beton
  3. Afformning og kørsel til lager
  4. Kvalitetssikring

Armering

Stålet til hoved- og bøjlearmeringen i Centrum Pæles armeringsnet hjemkøbes direkte fra anerkendte europæiske stålværker.

Specialarmering

Standardnettene fra Centrum Pæle kan forsynes med flere og kraftigere armerings-stænger, som eftermonteres manuelt i nettet.

Beton

Betonfremstillingen hos Centrum Pæle foregår på 2 identiske SKAKO-blandere. Blandesystemet er udstyret med fugtfølere i siloer for sand og 4/8 mm sten samt med viskositetsmålere i blanderne.

Støbning

Støbningen er – som så meget andet hos Centrum Pæle – en automatiseret proces.

Asfaltering

Bitumen påføres pælene ved jordlag med risiko for sætning. Dette bestemmes ud fra en prøveramning eller andet kendskab til undergrunden.

Logistik

Centrum Pæle A/S benytter primært transport på landevej. Dette giver hurtige og præcise leverancer, som tager udgangspunkt i det aktuelle byggeprojekts daglige behov.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige