Produktion

​Centrum Pæle A/S har siden starten af 1980’erne fokuseret på et komplet pælesystem fra planlægning af leverance, produktion, levering og sikker installation til slutdokumen-tation med sporbarhed og kvalitetsdata. Produkterne, som indgår i pælesystemet, er præfabrikerede standardpæle, specialpæle, energipæle, elektrificeringspæle og pælekoblinger samt dertilhørende produktionsanlæg.

Produktionssystemet består af følgende arbejdsgange:

1. Svejsning af slapt armeringsnet

2. Produktion og udstøbning af beton
3. Afformning og kørsel til lager
4. Kvalitetssikring

Armering

Stålet til hoved- og bøjlearmeringen i Centrum Pæles armeringsnet hjemkøbes direkte fra anerkendte europæiske stålværker.

Specialarmering

Standardnettene fra Centrum Pæle kan forsynes med flere og kraftigere armerings-stænger, som eftermonteres manuelt i nettet.

Beton

Betonfremstillingen hos Centrum Pæle foregår på 2 identiske SKAKO-blandere. Blandesystemet er udstyret med fugtfølere i siloer for sand og 4/8 mm sten samt med viskositetsmålere i blanderne.

Støbning

Støbningen er – som så meget andet hos Centrum Pæle – en automatiseret proces.

Asfaltering

Bitumen påføres pælene ved jordlag med risiko for sætning. Dette bestemmes ud fra en prøveramning eller andet kendskab til undergrunden.

Logistik

Centrum Pæle A/S benytter primært transport på landevej. Dette giver hurtige og præcise leverancer, som tager udgangspunkt i det aktuelle byggeprojekts daglige behov.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark

TLF: +45 75 83 01 11

E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

​Tyskland   Sverige   England   Polen

Forespørgselsformular​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt