Beton

Betonfremstillingen hos Centrum Pæle foregår på 2 identiske SKAKO-blandere. Blandesystemet er udstyret med fugtfølere i siloer for sand og 4/8 mm sten samt med viskositetsmålere i blanderne. Blandesystemet sikrer dermed, at produktionen af beton, der udelukkende udføres som selvkompakterende beton, er meget ensartet, hvilket er vigtigt for at sikre en stabil betonkvalitet.

​Udstøbningen af Centrum pæle er i høj grad automatiseret for at optimere støbeprocessen. For at sikre sporbarhed registreres støberækkefølgen, og der tages dagligt backup af data fra blandeprocessen, således at det altid er muligt at finde tilbage til de enkelte produktioner.

Betonen, vi producerer, er certificeret efter DS/EN 206 og DS 2426. Som standard er betonen og pælene produceret i miljøklasse A. På forespørgsel produceres også beton i miljøklasse E.

Følgende materialer anvendes til betonproduktionen:

Tilslag

Stenene, der anvendes som tilslag i standardproduktionen, er sømaterialer, som graves op i Nordsøen, hvorefter de bliver vasket og fraktioneret. Stenene leveres som certificerede materialer i den danske miljøklasse A​.

Sand

Sandet, der graves op i en lokal grusgrav, leveres efter vask og fraktionering som et certificeret materiale i den danske miljøklasse E.​

Cement

Den anvendte cement er deklareret og certificeret i henhold til DS EN 197-1 og DS INF 135:2005. Cementen er med moderat alkaliindhold, hvilket betyder, at den er med til at sikre mod alkalikiselreaktioner.

Tilsætningsstoffer

Plastificeringsmidlet er i samarbejde med leverandøren optimeret specielt til produktion af Centrum pæle. Både plastificeringsmidlet og luftindblandingsmidlet er certificeret i henhold til EN 934-2.

Vand

Den største del af vandet er almindeligt drikkevand leveret fra det lokale vandværk. Vaskevandet fra rengøringen af produktionsudstyret anvendes i betonproduktionen for at minimere miljøbelastningen. Vaskevandet er under løbende kontrol.

Miljø- og eksponeringsklasser

Iht. DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 skal funderingspæle normalt henregnes til miljøklasse M.
Betonen i Centrum Pæles standardpæle fremstilles iht. kravene i miljøklasse A og kan således anvendes i de fleste tilfælde.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige