ENERGIPÆLE

ENERGIPÆLE

Centrum Pæle har udviklet en energipæl, der ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde. Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt i nogle tilfælde til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri.

En energipæl vil typisk bidrage med ca. 60-80 meter jordvarmeslanger, men i modsætning til den traditionelle horisontale løsning, hvor jordvarmeslangerne ligger ca. 1,5. meter under jordoverfladen, bliver jordvarmen fra energipælene hentet vertikalt gennem jordlagene mellem 1 meters dybde og ned til 18 meters dybde.

Centrum Pæles energipæl har været på markedet i en del år efterhånden.

For yderligere informationer se også siden Ph.d., hvor der løbende kommer nyt fra vores ph.d-er Maria, der forsker i vores energipæle.

 

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark

TLF: +45 75 83 01 11

E-mailadresse: info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker

Tyskland      Sverige      England      Polen

Forespørgselsformular

10 + 3 =